LADĚNÍ A OPRAVY KLAVÍRŮ

NALADÍM VAŠE PIANINO, KLAVÍR, CEMBALO ČI CIMBÁL. OPRAVÍM DROBNÉ ZÁVADY V NÁSTROJI NA MÍSTĚ.


Máte doma rozladěný klavír či pianino, které již potřebuje naladit? Stěhujete se a potřebujete přestěhovat Váš nástroj? Potřebuje Vaše poškozené pianino opravit nebo zrenovovat? Vybíráte starší nástroj pro Vás či Vaše děti a nejste si jisti? - zavolejte 603 44 11 67 - poradím Vám.

POUŽÍVANÁ LADĚNÍ

U klavírů, pianin a dalších nástrojů, které jsou pevně naladěny, tedy nástrojů u nichž hráč při vlastní hře jejich ladění neovlivňuje (netvoří) se používá temperované ladění. To odstraňuje tzv. "pythagorejské koma", které vznikne naladěním dvanácti čistých kvint na sebe navazujících. Mezi kmitočtem počátečního tónu dvanácté kvinty vznikne početní rozdíl navíc, který neodpovídá oktávovým poměrům. Uvedený rozdíl zjistil už ve starověku řecký matematik a filosof Pythagoras ze Samu (asi 580 až 500 př. Kristem), ale neuměl jej odstranit. Tento rozdíl pak podle něho označujeme jako pythagorejské koma. Až do konce 17. stol. se ladění klávesových nástrojů provádělo pomocí nestejnoměrné temperatury, která umožňovala hrát jen v několika čistě laděných tóninách. V roce 1691 rozdělil Andreas Werkmeister pythagorejské koma na všechny kvinty stejnoměrně. Tím vytvořil podmínky pro stejnoměrné temperované ladění, které se dodnes všeobecně používá.

LADĚNÍ KLAVÍRŮ

Nabízím ladění klavírů a pianin, jejich údržbu a pravidelný servis v Jihomoravském kraji pro školy, firmy a soukromé osoby.

Pravidelný servis zahrnuje kromě ladění i regulaci mechanik, intonaci, čištění, výměnu strun. Opravy většího rozsahu provádím v dílně. Pravidelným servisem se výrazně prodlouží životnost klavírů a pianin. Pokud se klavíry a piana pravidelně ladí, seřizují, intonují a čistí, stávají se spolehlivým nástrojem.

Tyto činnosti udržují optimální stav a bezproblémový chod klavíru po celou dobu své životnosti, která se pohybuje okolo 100 let. Pravidelná údržba klavírů a pianin je ten nejlepší servis, který mohu pro Váš nástroj nabídnout a zajistit.

Ladění piana trvá v závislosti na jeho technickém stavu zhruba jednu až tři hodiny a je prováděno podle sluchu.

Doporučuji Vám, nechat si nástroj naladit na "komorní A", tedy na frekvenci 440 Hz. Pokud by mělo Vaše piano být naladěno podstatně níže, nemůže se jeho zvuk plně rozvinout. Aby se piano dostalo zpět na komorní "A", jsou většinou nutná dvě, ale i tři ladění, která by měla být provedena s časovým odstupem nejméně šesti týdnů. Bohužel, některé nástroje, které jsou starší více než cca 70 let, už nelze na komorní "A" naladit.

OPRAVY NÁSTROJŮ

Opravím závady Vašich klavírů a pianin.

Oprava mechaniky.

Oprava klávesnice.

Výměna vadných strun.

Výměna basových opřádaných strun.

Oprava pedalizování.

Doražení kolíků.

Čištění nástroje.

Drobné regulace.

Výměna obložení kláves.

Bělení a leštění obložení kláves.

Výměna vypouzdření kláves.

Kompletní oprava a seřízení celého nástroje.

Výměna ladících kolíků.

Výměna kladívek.

Generální oprava mechaniky.

Nová povrchová úprava nástroje.

Dýhování, moření na požadovaný odstín.

Lakování nástrojů polyuretanovými a akryl-uretanovými laky.

DOPORUČENÍ

Po přestěhování je dobré nechat nástroj přivyknout na teplotu a vlhkost nového prostředí a naladit.

Pokud nebylo piano laděno několik roků jsou valnou většinou žádoucí ladění dvě až tři, protože nástroj bývá podladěn.

Také po každém transportu by měl být nástroj naladěn.

Každé piano potřebuje zhruba šest týdnů k tomu, aby si zvyklo na nové klima místnosti, do které bylo přestěhováno.

Ladění piana trvá v závislosti na jeho technickém stavu zhruba jednu až tři hodiny.

Piana, která jsou užívána pro koncertní činnost by měla být laděna před každým koncertem.

Doporučuji Vám nechat nástroj naladit na komorní A, tedy na frekvenci 440 Hz.

Asistence při stěhování nástrojů.

GENERÁLNÍ OPRAVA MECHANIKY

Mechanika piana po letech provozu ztrácí postupně přesnost a citlivost chodu. Ložiska pohyblivých dílků se postupně uvolní a způsobují pak výrazné opotřebení oplstění a okožení. V jiných případech bývá příčinou problémů oxidace osiček a zvýšený mechanický odpor v hybnosti. Velmi častým opotřebením jsou tzv. ohraná kladívka. Většinou po několika desetiletích je potřeba provést dílenskou údržbu mechaniky. Vzhledem k tomu, že jsou značné rozdíly v technickém stavu jednotlivých nástrojů, je nutné přímé posouzení stavu a stanovit rozsah údržby konkrétního piana. Výše popsané závady a opotřebení jsou samozřejmě jen zlomkem v celkové problematice údržby klavíru.

PORADENSTVÍ

Prohlídka a poradenství při koupi a prodeji nástroje.

Potřebujete vědět v jakém stavu je Vaše piano nebo jakou má hodnotu?

Překáží Vám piano v bytě a chcete ho prodat?

Rozlaďuje se Vaše piano?

Nemá pěkný zvuk?

Nemá pěkný vzhled?

Máte v úmyslu koupit pro sebe nebo své dítě piano?

Zajistím nákup nového nástroje přímo u výrobce.

Zajistím přestěhování nástroje.

Pokud máte zájem o starší piano, které jste si sami našli, zavolejte poradím Vám!

Zajistím přípravu nástroje na koncerty, včetně asistence.

Fotogalerie

Průběh oprav
Zajímavé nástroje

V této sekci se nachází fotografie nezvykle řešených, netradičních, zajímavých nástrojů se kterými se ladič setkává ve výjimečných případech - krása našeho povolání :-)

nastroje

O mně

Jmenuji se Jiří Šváb - klavíry ladím a opravuji již více než 20 let.

Jsem absolventem střední odborné ladičské školy Jana Deyla v Praze.

Další studium na konzervatoři a hudební fakultě Jamu.

Již za studií od roku 1995 jsem pracoval jako ladič a servisní technik na Pražské konzervatoři.

Pokud potřebujete naladit nebo opravit klavír - zavolejte na tel: 603 44 11 67

Kontakt

  •   +420 603 44 11 67
  •   Brno, Mozolky 57, 616 00
Ceník
pianinko

Ceny a jejich upřesnění je možné stanovit po konzultaci

nebo lépe po prohlídce nástroje.

Poskytuji množstevní slevy.

Pravidelné ladění již od 600 Kč.

Na provedené práce poskytuji až pětiletou záruku.

Péče o piano

K leštění povrchové plochy nástroje použijte jemnou utěrku a přípravek určený k ošetření dřevěných povrchů, šelakové politury, nitro-pur nebo polyesterových laků. Při čištění kláves - použijte pouze vlhkou měkkou bavlněnou látku nebo vlhčené ubrousky určené k tomuto účelu. Nánosy prachu odstraňte suchým (nebo mírně navlhčeným) měkkým hadrem. U mikrovláknových utěrek dbejte na to, aby někde nevyčnívaly tvrdé nitě, co by mohly piano poškrábat. Nadměrnému usazování prachu brání antistatické přípravky. Nepokládejte na piano žádné předměty. Může se stát, že předměty, které budou postavené na pianě, mohou při hraní působit rušivě a rezonovat. Klavír se z velké většiny skládá ze dřeva, které při výkyvech teplot a vlhkostí pracuje, což se negativně odráží na použitelnosti. Ideální podmínky pro nástroj jsou při 20°C relativní vlhkost vzduchu 45-60%. Platí, že čím vyšší je teplota, tím vyšší by měla být i vlhkost. Z toho vyplývá, že ideální umístění nástroje by mělo být co nejdále od okna a zdroje tepla. Udržováním stálého klimatu prodloužíte nástroji životnost. Při nízké vlhkosti dochází k seschnutí dřeva a tím od povolení šroubů mechaniky, přes propad a popraskání rezonanční desky až po prasknutí količníku apod. Naopak velká vlhkost způsobuje, že dřevo nabobtná, mechanika přestává fungovat, kladívkové plsti měknou, struny korodují a nástroj přestává hrát. Další problémy s vysokou vlhkostí jsou spojeny s faktem, že v nástroji je většina různých prvků lepena kostním klihem (kostní klih se dá odstranit jediným způsobem – namočit). Takže se začnou rozlepovat nejrůznější spoje a nástroj se neodvratně začíná rozpadat. Při obou těchto extrémech je více než jasné, že stabilita ladění je téměř nulová. Nástroj není zahrádka nebo skleník a odkládání květin v květináči na horní desku nástroje nepatří mezi šťastné. Při zalévání se stává, že voda přeteče. V tom lepším případě se zvedne dýha desky - v tom horším voda zateče do nástroje (struny, mechanika) a to je problém, který je sice řešitelný, ale finančně náročný. Dříve než si pořídíme nový či starší nástroj, měli bychom se zamyslet nad tím, kam jej umístíme. - vyberte pro nástroj suchou místnost s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu. - postavte piano pokud možno k vnitřní stěně. - nestavte piano do blízkosti topných těles ani do blízkosti okna. - ideální místnost by měla mít stálou teplotu během celého roku s relativní vlhkostí vzduchu kolem 50%. - nechte piano naladit průměrně jednou ročně. - vyčistění nástroje nechte provést zhruba jednou za dva roky. - regulaci mechaniky provádějte dle používání nástroje. Správné umístění Je důležité vybrat vhodné místo pro Vaše piano - pianino. Ideální pro umístění piana - pianina je rovná pevná podlaha, která je schopna nést plnou váhu nástroje. Nástroj je třeba chránit před přímým slunečním zářením, silnými výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu, i před velkou prašností. Nejlépe je nástroj postavit co nejdále od okna, pokud to není možné je vhodné chránit ho přikrývkou, která nepropouští světlo. Rovněž tak je vhodné umístit nástroj mimo přímé sálání topného zařízení, mohlo by dojít k deformacím konstrukce, nebo poškození povrchu (laku). Pokud přestěhujete nástroj z chladného prostředí do teplého, nechte jej přiměřenou dobu aklimatizovat. To je vhodné jak pro hru, tak pro případná seřizování a ladění.

Dbejte na akustiku - zvuk Vašeho piana - pianina vzniká chvěním, k němuž dochází, udeří-li kladívko do strun. Část tohoto zvuku se dostává přímo k posluchači, a další část naráží nejprve na stěny, nebo na ostatní předměty v místnosti a teprve odrazem se vrací k posluchači. Aby odrážený zvuk nepřetrvával v místnosti příliš dlouho, nebo příliš krátce, tedy aby nastala pokud možno rovnováha mezi přímým a odráženým zvukem a mohli jste dosáhnout plný a bohatý tón nástroje, který od něj očekáváte, měla by místnost obsahovat nepravidelné plochy a materiály pohlcující zvuk. Rovněž velikost místnosti s nástrojem má nemalý vliv na kvalitu tónu, ale odborník na akustiku Vám jistě poradí jak zařízením místnosti vytvořit optimální prostor pro nástroj. Správná vlhkost vzduchu Pozor na nadměrnou vlhkost vzduchu! Vaše piano - pianino je vyrobeno z mnoha přírodních materiálů, jako je dřevo, kůže, kov, atd. Tyto materiály jsou pečlivě vybrané, aby zajišťovaly vysokou životnost a aby účinky vlhkosti byly minimální. Stálá, velmi vysoká vlhkost vzduchu může vést k vážným poškozením: - trvalé narušení konstrukce - tlumený, neohraničený zvuk na základě vlhkosti plsti na kladívkách - váznoucí, nebo opožděný chod mechanismu a klávesnice - koroze (rez na strunách) Zabraňujte kolísání vlhkosti vzduchu Cyklické kolísání vlhkosti a teploty vzduchu v souvislosti se zapínáním a vypínáním topení a klimatizačního zařízení, skrývají v sobě riziko kondenzace, přičemž se vodní kapičky usazují na strunách a ostatních předmětech z kovu, čímž vedou k rezivění. Na jiných dílcích se může usazovat vlhkost, ty pak mohou bobtnat a ohrožovat hratelnost piana - pianina. K takovým problémům kondenzace dochází zvláště v chladnějších klimatických zónách a v místnostech betonových staveb. Vyvarujte se rovněž nadměrného sucha I příliš nízký obsah vlhkosti je škodlivý. Vaše piano - pianino je přesný nástroj, vyrobený z přírodních materiálů. Topné systémy, jež vzduchu odnímají vlhkost, mají za následek, že dřevěné, plstěné, kožené dílce se zmenšují. Výrobci při výběru materiálu dbali zvláště na to, aby efekty sesychání byly minimální, trochu péče z Vaší strany přispěje však značnou měrou k prodloužení životnosti nástroje. Uchovávejte piano - pianino v čistotě Jestliže se uvnitř Vašeho nástroje usadí prach, může negativně ovlivnit chod mechanismu. Odstranění prachu z mechanizmu svěřte nejlépe odborníkovi při pravidelném seřízení a údržbě. Klávesnici po hře otřete měkkým suchým hadříkem. K čištění ušpiněné klávesnice nikdy nepoužívejte alkohol, nebo organická rozpouštědla, poškozuje se tím povrch klávesnice. Pokud je to možné, nepokládejte na povrch nástroje takové předměty, které mohou svým pohybem nebo pádem poškodit povrch nástroje. Rovněž tak i předměty které obsahují tekutiny. Mohou se převrhnout a obsah pak závažně poškodí jemnou a citlivou mechaniku. Nejnebezpečnější jsou předměty, které obsahují organická rozpouštědla, jejichž páry napadají lesk povrchové úpravy. Pravidelná odborná údržba Právě tak jako pravidelné hraní, prospívá Vašemu nástroji i pravidelná odborná údržba spočívající v ladění a regulaci mechanizmu. Aby si Vaše piano - pianino zachovalo své ladění, svůj skvělý zvuk a svůj citlivý ozev, musí se pravidelně kontrolovat.

Mějte na paměti, že struny jsou pod stálým tahem. Často se vliv tohoto tahu projeví jejich prodloužením a tím tónová výška klesá. Vyučený ladič vám nástroj opět správně naladí. Rovněž se musí pravidelně kontrolovat klávesnice, pedály a ostatní pohyblivé části, aby se kompenzovalo opotřebení. Míra potřebných prací závisí na místě instalace nástroje a četnosti používání. Pravidelné ladění a regulování vyloučí nutnost náročnějších oprav a udrží Váš nástroj velmi dlouho ve výborném stavu. Vaše piano - pianino vyrobili špičkoví řemeslníci. Každé součástce věnovali potřebnou pozornost. Budete-li mu i Vy věnovat péči, jemuž jako hudebnímu nástroji náleží, bude Vás dlouhá léta těšit svým krásným, jemným tónem a bude Vám sloužit k Vaší spokojenosti. Pianino nebo křídlo? Při výběru nástroje musíme nejdříve zvážit účel, prostorové a akustické možnosti, které máme k dispozici. Pianino: První dvě pianina byla vyrobena nezávisle na sobě ve Vídni a ve Filadelfii v roce 1800. Charakteristikou tohoto nástroje je, že struny jsou nataženy svisle od spodu nástroje směrem nahoru a také mechanika je uložena svisle. Vývoj této konstrukce si v 18. století vyžádala nejenom doba, ale zejména požadavek francouzského dvora na úsporu místa. Pianino, byť i větší velikosti (vyšší model), nezabírá tolik místa jako klavír, a používá se především ke cvičebním účelům, v menších bytech, a z důvodů nižší ceny je rovněž ideálním nástrojem pro začínající hráče. Průměrné pianino zabere prostor cca 150 x 60 cm. U většiny pianin je zařízení (lišta s jemnou plstí, která se vkládá mezi struny a kladívka, tzv. moderátor) ovládáno přes střední pedál nebo páčkou v boční výplni klávesnice nebo zespodu pod klávesnicí. Má rovněž funkci silného ztišení celého nástroje. Při této funkci moderátoru dochází také ke změně barvy tónu. Tento systém je vhodný zejména pro hráče, kteří nechtějí rušit při hře ve večerních hodinách své spolubydlící a sousedy. Vyšší modely pianin nad 120 cm mají delší basové struny a větší plochu rezonanční desky než většina klavírů menších modelů do 160 cm. Proto vydávají bohatší a trvanlivější basové tóny. Křídlo: Klavír nebo křídlo jsou názvy pro konstrukci nástroje, kde struny jsou nataženy vodorovně souběžně s podlahou. Tato konstrukce se vyznačuje především silnějším zvukem, zejména u větších modelů používaných ke koncertním účelům. Oproti pianinu má pocitově mírně odlišné chování mechaniky, dané vodorovným uložením. Středně velký model klavíru zabere prostor cca 150 x 180 cm. Klavíry nad 160 cm své délky mají delší struny a větší plochu rezonanční desky, takže mají silnější zvuk než většina pianin. Klavírová mechanika (anglická) umožňuje svoji konstrukcí a za pomocí pružinek rychlejší opakování tónu (repetici) i při vrácené klávese jen napůl. Mechanika je po správné regulaci mnohem citlivější a umožňuje větší „dynamiku“ hry. Horní deska - víko klavíru - podle úrovně otevření umožňuje různé úrovně zvuku, aniž zakrývá pianistovi výhled.

Kontakt

MgA. Jiří Šváb, Mozolky 57, Brno, tel: + 420 603 44 11 67, mail: jirkasvab@centrum.cz

e Prodejna

Vouchery:

Nabízím dárkové poukazy na ladění či opravu piana.

Originální dárek který potěší - hodnota poukazu dle dohody - stavu nástroje

Nástroje:

Nabízím k prodeji nebo pronájmu pianino Petrof

Nástroj je v dobrém stavu, mechanika bez závad, naladěn na komorní A

Konstrukce celopancéřová, křížostrunná, klaviatura do c5

Cena dohodou

Nabízím možnost pronájmu tohoto nástroje od 300 Kč / měsíčně

Příslušenství:

Dezinfekce na klávesnice pian - 0.3 dl - 100 Kč

stol-01

Klavírní stolička otočná - přírodní dřevo, mořená, nebo černá - 2 200 Kč

 ČESKÝ VÝROBEK !!!

stol-02

Klavírní stolička dřevěná, nast. výška, textilní potah sedáku - 2 800 Kč

stol-03

Klavírní stolička dřevěná, nast. výška, černý satén, sedák koženka - 4 400 Kč

 ČESKÝ VÝROBEK !!!

stol-04

Klavírní stolička kovová, hydraulicky nastavitelná výška, černá - 7 400 Kč

01

 Klavírní stolička, koncertní mechanika, vysoký lesk, pravá kůže - 13 990 Kč

sve-01

Osvětlení k pianu, led, halogen, nebo žárovka - ceník na dotaz

pod-01

Podložky pod kolečka pianino - korkové ks 50 Kč

pod-02

Podložky pod kolečka pianino - plastové ks 100 Kč

pod03

Podložky pod kolečka pianino / křídlo - dřevěné ks 200 Kč

pod-04

Podložky pod kolečka křídlo velké - dřevěné ks 400 Kč

pod-05

Podložky pod kolečka - mosazné, skleněné - ceník na dotaz

filc-01

Krycí plst na klaviaturu - ks 300 Kč

zam-01

 Uzamykání nástrojů - ceník na dotaz

kol-01

Transportní systémy pro zatěžované a neustále stěhované nástroje

- ceník na dotaz

ubr-01

 Čistící ubrousky na klaviaturu 100 kusů v dóze - ks 300 Kč

pol

Čistící a leštící prostředek na polyesterové laky 125 ml - ks 400 Kč

clavi

 Čistící a leštící prostředek na šelakové povrchy 200 ml + utěrka - ks 600 Kč